Veřejnými vnitřními pravidly jsou:

 • Průvodce standardy pro pěstounské rodiny
 • Etický kodex PO
 • Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností

Neveřejnými vnitřními pravidly jsou: 

 • Organizační řád
 • Personální směrnice
 • Provozní řád
 • Metodika Doprovázení pěstounských rodin
 • Metodika Vzdělávání
 • Metodika Vzdělávání zaměstnanců a PO
 • Metodika Poradenství
 • Pravidla pro čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Neveřejná vnitřní pravidla a plné znění standardů kvality pro pěstounské rodiny jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři na základě povolení PO. Kontaktujte Mgr. Renatu Hrochovou T: 773 676 017.

Výroční zpráva

Dokumenty Kotva rodiny