Služba Doprovázení je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou  Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Služba Doprovázení je poskytována na podporu pěstounských rodin tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi sociálním pracovníkem rodiny a pěstounskou rodinou.

Sociální pracovník pěstounské rodiny:

  • dochází do rodiny minimálně jednou za dva měsíce, hovoří s pěstouny a s dítětem, kromě toho je k dispozici na telefonu v případě akutně vyvstalého problému
  •  řeší s rodinou aktuální problémy, případně doporučí rodině určitou specializovanou službu
  •  spolupracuje s OSPOD, zasílá zprávy OSPOD o průběhu spolupráce jednou za 6 měsíců (tato zpráva je klientovi k dispozici)
  • pomáhá pěstounům naplňovat povinný plán jejich vzdělávání
  • má podpůrnou roli pro rodinu, bere klienty jako partnery a jako osoby nejvíce kompetentní k řešení svých potíží
  • má zároveň kontrolní roli, dohlíží na sociálně právní ochranu dětí v rodině.

Uvažujete-li o pěstounství nebo rádi by jste s námi uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, kontaktujte Renatu Hrochovou, Tel. 773 676 017,  e-mail: kotvarodiny@seznam.cz.