1.   Pro pěstounské rodiny:

 • Sepisování dohod o výkonu pěstounské péče na území Moravskoslezského kraje.
 • Doprovázení dětí v pěstounské péči, metodické vedení pěstounských rodin, poradenství při zvládání problémového chování dětí, řešení sporů v rámci náhradní rodinné péče, příprava dětí na odchod z pěstounské péče. Partnerský přístup, respektující zázemí, historii a specifika Vaší rodiny.
 • Vzdělávání pěstounů uskutečňované dle vzájemné domluvy.
 • Zajišťujeme psychologické a terapeutické služby pro děti v pěstounské péči i pro pěstouny.
 • Odlehčovací služby. Zajištění péče o pěstounské děti, po dobu nezbytně nutnou, v případě nemoci pěstouna, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, při vyřizování nezbytných osobních náležitostí.
 • Doprovázení a koordinace při styku dětí pěstounských rodin s biologickými rodiči. Metodické vedení, pomoc, zprostředkování kontaktu s biologickými rodinami dětí.
 • Podpora pěstounů v oblasti sociálně právního poradenství, psychologická a pedagogická pomoc, právní služby.
 • Víkendové pobyty pro pěstounské rodiny, skupinové a individuální vzdělávání.
 • Programy pro děti.
 • Zážitkové vzdělávaní pro dospívající děti, zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, sdílení, sebezkušenost.

2.   Pro zájemce o náhradní rodinnou péči:

 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
 • Poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Podpora po celou dobu „cesty“ k převzetí dítěte z pohledu úřadu, psychologů a především z vlastní zkušenosti pěstouna.

3.   Pro jiné organizace a správní orgány:

 • Lektorskou činnost v problematice pěstounské péče
 • Narativní práce v rodinách (práce s traumatem, rodinná problematika)
 • Rodinná facilitace
 • Individuální vzdělávání v rodinách
 • Attachmentová terapie s jednotlivcem nebo celou rodinou
 • Dotyková terapie pro rodiny, Terapie hrou, Dyadická terapie

4.   Pro rodiny

 • Práce s traumatem dětí, řešení problémů u dětí spojené s problémovým chováním
 • Terapeutické rodičovství
 • Týmová práce s rodinou
 • Terapie zaměřená na řešení
 • Dotyková terapie, Terapie hrou, Dyadická terapie
 • Facilitace (nalézt optimální řešení rodinných problémů, např. nastavení pravidel a kontaktů)
 • Poradenská činnost

Příklady situací, kdy je možné využít odbornou pomoc

 • Pomoc s orientací dítěte v nové situaci po ztrátě nebo odloučení od rodičů.
 • Pomoc s navázáním klidné bezpečné citové vazby (terapie poruch attachmentu).
 • Pomoc se zpracováním složité historie dítěte, s identitou dítěte.
 • Pomoc se zpracováním traumat dítěte.
 • Pomoc s výchovnými problémy dítěte a výchovnými postupy.
 • Pomoc při nácviku terapeutického rodičovství.
 • Pomoc při nácviku terapie dětí hravou formou.
 • Pomoc s vlastními nesnázemi pěstounů.
 • Pomoc v krizových situacích, s upevněním vztahů v pečující rodině
 • Dále pomáháme s kontakty na další odborníky pro oblasti, které nelze hradit ze státního příspěvku.