Jednodenní vzdělávání – splníte si po 6 hodinách vzdělávání

V kanceláři Ostravě dne 23.4.2024 proběhne jednodenní vzdělávání Téma: Primární ztráta a Identita

Místo: Ostrava – kancelář organizace Kotva rodiny

Víkendové pobyty – splníte si 12 nebo 18 hodin vzdělávání

Tento rok se zaměříme na pěstouny, jejich prožívání a psychohygienu. Budeme otevírat témata první pomoci nejen duševní, ale také fyzické. Probereme situace, kdy se dostáváme na hranici se zákonem, u dětí nebo dospělých – pěstouni, biologičtí rodiče. Pozveme si psychologa, policistu, záchranáře, soudního znalce v oblasti zneužívání dětí, dozorce z výkonu trestu.

19. 4. – 21. 4. 2024 Místo: Horní Lomná
Téma: Základy psychické pomoci

31. 5. – 2. 6. 2024 Místo: Horní Lomná
Téma: Krizové situace v životě v NRP

27. 9. – 29. 9. 2024 Místo: Horní Lomná
Téma: Střet se zákonem v každém věku

4. 10. – 6. 10. 2024 Místo: Horní Lomná
Téma: Terapeutické rodičovství

Týdenní pobyty – splníte si 24 hodin vzdělávání

28. 6. – 5. 7. 2024 Místo: Itálie
17. 8. – 23. 8. 2024
Místo: Horní Lomná

KURZ TERAPEUTICKÉHO RODIČOVSTVÍ

V současné době od září 2023 do června 2024 probíhá kurz Terapeutického rodičovství, kde se setkáváme v intervalu dvou týdnů a osvojujeme si prvky terapeutického rodičovství. Lektoři využívají zkušenosti rodičů a předávají povědomí o přístupu, který přijatým dětem umožňuje věřit, že svět je bezpečné místo….

TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ JE:

Zásadám terapeutického rodičovství nejvíce odpovídá demokratický typ výchovy, ale terapeutičtí
rodiče pečující o děti s vývojovým traumatem, potřebuji však ještě něco navíc:

  • Rodiče musí zohlednit vývojové potřeby dítěte: chronologický věk dítěte nemusí
    odpovídat jeho věku emočnímu, vývojovému a sociálnímu.
  • Rodiče musí zohlednit terapeutické potřeby dítěte: navázání spojení skrze vzájemné
    vyladění, budování blízkého a bezpečného vztahu skrze citlivou péči, pomoc při
    zvládání emocí, pomoc při nalézání smyslu věcí, pomoc při zpracování traumatu a
    ztrát

Kurz je plně naplněn a budeme se těšit na další skupinu v následujícím roce od září 2024.

Lektoři: Renata Hrochová, Barča Lichnovská a Simona Poskerová