Jednodenní vzdělávání – splníte si po 6 hodinách vzdělávání

Místo: Ostrava – kancelář organizace Kotva rodiny

Víkendové pobyty – splníte si 12 nebo 18 hodin vzdělávání

Vztah dětí s pěstouny bývá ohrožen chápáním, emocemi. Pěstouni se můžou dostávat do situací, kdy se cítí na pokraji svých sil, kdy již nenachází s dítětem radost a společné sdílení se vytratí. Někdy na pocit pěstoun je sám nebo jsou pocity tak silné, že se obává s nimi vyjít ven a s někým bezpečným je probrat. Proto tématem vzdělávání bude zaměřeno a pocity pěstounů, na jejich prožívání a na to, že tady nejsou na vše sami. I běžné rodičovství je náročné a s dětmi z jiného hnízda a jejich životním příběhem, je vše těžší a bolavější.

19. 4. – 21. 4. 2024 Místo: Horní Lomná
Téma: Jak nevyhořet, první pomoc ve výchově

31. 5. – 2. 6. 2024 Místo: Horní Lomná
Téma: Přátelská škola, aneb spolupráce se školou

27. 9. – 29. 9. 2024 Místo: Horní Lomná
Téma: Děti z jiného hnízda, aneb jak je chápat

Týdenní pobyty – splníte si 24 hodin vzdělávání

28. 6. – 5. 7. 2024 Místo: Itálie
17. 8. – 23. 8. 2024
Místo: Horní Lomná

KURZ TERAPEUTICKÉHO RODIČOVSTVÍ

V současné době od září 2023 do června 2024 probíhá kurz Terapeutického rodičovství, kde se setkáváme v intervalu dvou týdnů a osvojujeme si prvky terapeutického rodičovství. Lektoři využívají zkušenosti rodičů a předávají povědomí o přístupu, který přijatým dětem umožňuje věřit, že svět je bezpečné místo….

TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ JE:

Zásadám terapeutického rodičovství nejvíce odpovídá demokratický typ výchovy, ale terapeutičtí
rodiče pečující o děti s vývojovým traumatem, potřebuji však ještě něco navíc:

  • Rodiče musí zohlednit vývojové potřeby dítěte: chronologický věk dítěte nemusí
    odpovídat jeho věku emočnímu, vývojovému a sociálnímu.
  • Rodiče musí zohlednit terapeutické potřeby dítěte: navázání spojení skrze vzájemné
    vyladění, budování blízkého a bezpečného vztahu skrze citlivou péči, pomoc při
    zvládání emocí, pomoc při nalézání smyslu věcí, pomoc při zpracování traumatu a
    ztrát

Kurz je plně naplněn a budeme se těšit na další skupinu v následujícím roce od září 2024.

Lektoři: Renata Hrochová, Barča Lichnovská a Simona Poskerová