Náš tým

Mgr. Renata Hrochová

   

Věřím, že každé dítě může být šťastné, i když začátky nebyly nejhezčí…. Ráda se u nich podílím na procesu změny.                        

 • Ředitelka organizace, sociální pracovník, lektor, psychoterapeut, facilitátor, koordinátor vzdělávání, metodik, příprava a realizace projektů.
 • Praxe: sociální pracovník odboru sociálně právní ochrany dětí, sociální pracovník a metodik Krajského úřadu, referent Ministerstva práce a sociálních věcí, lektor v oblasti sociální práce, lektor v oblasti náhradní rodinné péče.
 • Rodinné zázemí: vdaná, čtyři děti – jedno v pěstounské péči.
 • Získávané zkušeností: narativní práce s traumatem dítěte, rodinná facilitace, terapie zaměřená na řešení, zpracování minulosti formou terapie, Dyadická vývojová terapie, lektor Terapeutického rodičovství.

Bc. Barbora Lichnovská

Láska k dítěti se rodí v srdci, bez ohledu na to v jakém těle bije. Každý, kdo má srdce naplněné láskou, může milovat a uzdravit i zraněné dítě.

 • Sociální pracovník rodin, Terapeut teraplay, koordinátor vzdělávání dětí, lektor v oblasti dotykové terapie a attachmentová práce.
 • Získávané zkušeností: Identita dítěte – Mapa života, Kniha života, Dotyková terapie, Terapie hrou.
 • Odborné témata práce s rodinou: attachmentová problematika, fetální alkoholový syndrom, dotyková terapie, terapie hrou, filiální terapie.

Bc. Michaela Klečatská

 • Sociální pracovník rodin.
 • Získávané zkušeností: Identita dítěte – Mapa života, Kniha života.
 • Odborné témata práce s rodinou: attachmentová problematika.

Simona Poskerová, DiS.

 • Sociální pracovník rodin.
 • Získávané zkušeností: Identita dítěte
 • Odborné témata práce s rodinou: attachmentová problematika

Mgr. Aneta Richtarová

 • Sociální pracovník rodin.
 • Získávané zkušeností: Identita dítěte
 • Odborné témata práce s rodinou: attachmentová problematika