Terapeutické rodičovství

Co je to terapeutické rodičovství?

Terapeutické rodičovství je specifický výchovný styl, který umožňuje léčbu vývojového traumatu a potíží přijatých dětí se zdravým citovým navázáním na pečující osobu. Vychází z nejnovějších poznatků neurobiologie a je postaveno na základech terapie DDP (Dyadická vývojová terapie). Hlavním principem terapeutického rodičovství je princip PACE – zkratka anglických slov, které je možné přeložit jako hravost, přijetí, zvědavost a empatie.

Za těmito jednotlivými slovy se skrývá způsob výchovy, který zahrnuje porozumění chování přijatého dítěte, řešení problematických situací s dítětem v rodině a ve škole a postupné budování zdravého citového pouta mezi pečující osobou a dítětem. Přístup terapeutického rodičovství má dítě naučit přijímat běžné limity, hranice, správně řešit konflikty, vytvářet další nové vztahy, vyrovnat se s minulostí a utvářet si pozitivní sebepojetí.

Tím, že je terapeutické rodičovství odlišné od běžného rodičovství, je doporučováno absolvovat výcvik terapeutického rodičovství, který se realizuje v naší organizaci.

Velmi srozumitelně zpracoval informace o terapeutickém rodičovství například psycholog PhDr. Daniel Žákovský v materiálu 10 kroků na cestě terapeutického rodičovství, který najdete na https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/10199/10-kroku-a-tipy.pdf

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem, kdo pečují o děti trpící následky vývojového traumatu a následnými vztahovými obtížemi. Kurz je tedy určen primárně osvojitelům a pěstounům.

Jak probíhá kurz?

Kurz je založený na prožívání, hraní rolí a sdílení svých každodenních zkušeností s dětmi. Klade se důraz na vytvoření blízkého vztahu a výchovného vedení. Ukazujeme, jak lze korigovat nežádoucí chování dítěte, jak se zaměřit na prožívání a emoce, aniž by se narušilo spojení mezi pečujícím a dítětem.

Kde se setkáváme?

  • Skupina má maximálně 12 členů + 2 vyškolení lektoři.
  • Setkání trvá 3 hodiny s krátkou přestávkou.
  • Celková časová dotace kurzu: 54 hodin.
  • Setkání probíhá jedenkrát za 2 týdny, setkáváme se ve středu od 16-19 hodin.
  • Kurz probíhá v prostorách naší organizace Kotva rodiny v Ostravě.
  • Během setkání je zajištěno drobné občerstvení.
  • Nezajišťujeme hlídání dětí.

Termín ?

V současné době se setkává aktuální skupina, ale budeme se na vás těšit od září 2024 a ukončení je naplánované na květen 2025.

Cena ?

Cena za 1 účastníka činí 13.500 Kč (tj. 250 Kč/hod). Cena obsahuje lektorné, učební pomůcky a drobné občerstvení. Kurzovné je možné uhradit ve 2 splátkách a lze jej financovat ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Přihlášky

Svůj zájem lze zaslat na e-mail: kotvarodiny@seznam.cz

Kontakty

Pokud máte zájem se dozvědět více o terapeutickém rodičovství, kontaktujte mne: Mgr. Renata Hrochová, e-mailu: kotvarodiny@seznam.cz nebo na tel. 773 676 017

Aktualizace 5. 3. 2024